Tygodnik Działdowski

Piątek, 13 grudnia 2019

Aktualne i archiwalne numery naszego "Tygodnika" można kupić na portalu ePrasa.pl
  • Wojewoda wezwał radę do odwołania wójta

    24.06.2013 18:55:00

    W ubiegły czwartek Rada Gminy Iłowo udzieliła absolutorium wójtowi Janowi Przyborskiemu. Były kwiaty, gratulacje i podziękowania. Tymczasem, jak się okazuje wojewoda warmińsko-mazurski pismem z dnia 11 czerwca wezwał radę do podjęcia w ciągu 30 dni uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu wójta, który na początku ubiegłego roku wyrokiem sądu uznany został za winnego popełnienia przestępstwa.

    Czytaj dalej