Tygodnik Działdowski

Piątek, 20 września 2019

Aktualne i archiwalne numery naszego "Tygodnika" można kupić na portalu ePrasa.pl
  • Co łaska, czyli cennik usług kościelnych

    29.11.2008 15:31:04

    1200zł za pogrzeb, 1000zł na ślub, 100zł za chrzest… Tyle w powiecie działdowskim wynoszą najwyższe ofiary jakie składają parafianie za sakramenty. Wszystko wskazuje na to, że wierni są hojni. Księża uważają, że nie ma czegoś takiego jak stałe cenniki usług kościelnych a wierni składają jedynie ofiary.

    Czytaj dalej