Tygodnik Działdowski

Czwartek, 05 grudnia 2019

Aktualne i archiwalne numery naszego "Tygodnika" można kupić na portalu ePrasa.pl
  • Stan wojenny na Działdowszczyźnie

    09.12.2009 07:53:30

    Wszystko zaczęło się wieczorem 31 sierpnia 1980 r. telewizja pokazała uroczystość sygnowania porozumień Międzyzakładowej Komisji Strajkowej w Gdańsku z Wałęsą na czele z komisją wicepremiera Jagielskiego. W parafowanym dokumencie władza uznała postulaty strajkowe z żądaniem powołania „niezależnych, samorządnych związków zawodowych” na czele

    Czytaj dalej